Βιογραφίες

 

W. AXL ROSE    ROBIN FINCK   TOMMY STINSON  RICHARD FORTUS   RON THAL    BRAIN     DIZZY REED     CHRIS PITTMAN    FRANK FERRER

 

ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ

SLASH     DUFF McKAGAN   STEVEN ADLER    IZZY STRADLIN  

MATT SORUM   GILBY CLARKE   BUCKETHEAD

JOSH FREESE  PAUL TOBIAS

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ VELVET REVOLVER

 

Αρχική Σελίδα

Επιμέλεια : Χρήστος Στυπαγγίδης